« kaygana | Main | Mevsimlerle Gelen Lezzetler »

25/08/2003

Comments

cekirge

kafa karıştırmak istemem ama ne eriğ? Bizde (yani bizim evde) iki tür eriğin reçeli yapılır. biri sarı ve tatlıdır, diğeri de kırmızı ve ekşimtrak. ikisinin de türünü bilmiyorum. biri bizim bahçede yetişiyor. eğer eriğin türünü de aktarabilirsen sevinirim.

hatice

halamın bahsettiği koyu kırmızı(siyaha çalan), tatlı erikti. sarı erik reçelini hiç duymamıştım doğrusu.

saliha

sanırım kırmızı olan mürdüm eriği de sarı yı bilmiyorum..

bu arada yemek yapmayı benden başka sevenler de varmış... :)

ÇOK MUTLU OLDUM:::

nilgun

merhaba Hatice;
uzum receli nasil yapiliyor, eger biliyorsan yardimci olurmusun.

hatice

nilgün merhaba, üzüm reçelini hiç denemedim ama bu adresten tarifine ulaşabilirsin.

nilgun

tesekkurler Hatice;
senin tariflerini yapiyorum hepsi cok guzel yardimlarina sagol iyiki varsin.

evrem

portakal reçelini ilk defa denedim ve harika oldu tarif için çok tsk ederim.
sevgilerimle

FERAH

marhabalar ,
ayva reçelinin denenmiş tarifine ihtiyacım var bana yazabilirseniz sevinirim.Malum evdeki bol miktardaki ayvalarımı değerlendirmem lazım.
mevsim nedeniylede sanırım hepimizin ayva reçeli ve ayva tatlılarının tarifine ihtiyacımız olacak.:)

TEJA

selam tarifleriniz cok güzel..eğer izin verirseniz forum sayfamda yer almasını isterdim..

sevgiler :)

özlem

tarif çok güzel ama ben başka bir şey merak ettim. bu pazar esenköydemi?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)