ayşegül'ün ekler pastası
peynirli maydanozlu ekmekler

incir reçeli

nihayet incir reçeli tarifi bulabildim. tarif mail grubundaki olcay aktan'dan;

anneannemin yaptığı bir tarif var, şimdi de annem yapıyor:Kavak incirinden,olgunlarından yapılıyor. Bir kilo incire 900gr. kadar şeker dökülüyor ve buzdolabında bir gece bekletiliyor, incir suyunu salıyor. Eğer olgun incir değilse suyunu salmıyor,o zaman sulandırmak gerekir. Ertesi gün kaynatılıyor, koyulaşınca altı kapatılıyor. Gene bir gece bekletiliyor,incir içindeki suyu salıyor ve gene kaynatılıyor. Bu işlem iki-üç defa tekrarlanıyor, suyunun kıvamı bekleyince bozulmayana kadar, en son seansta limonu sıkılıyor. Eğer incirler çok pişti ama, hala sulu pişirince dağılıyor diyorsanız, incirleri delikli kaşıkla çıkarıp öyle kaynatın, bazen gerekiyor. Zahmetli gibi göründü ama yaparken öyle olmuyor. Ama sonuç muhteşem. Şekerleme gibi oluyor. Tatlı sevmeme rağmen muhakkak bir iki tane her sene yiyorum. Afiyet olsun!

Comments

tuna

bu incir reçelini geçen senede yaptim.tarifin kaybetmistim.Simdi gene buldum.Süper oldu ve herkese tarif verdim.
saygilar
tuna

AYŞE

BAFR A İNCİR REÇELİ
5 KG İncir
Sabah 5 kg inciri geniş bir kaba koyunuz.
250 gr kadar kireci suda eriterek, incirin üzerine dök.
Su üzerine çıkacak şekilde suyun içinde bekletin.
3 saat beklesin.
İlistire aktarıp, çeşmenin altına tutun, bol suyla yıkayınız.
5 kg şekeri tasla ölçerek geniş bir tencereye koy.
Aynı ölçüdede su koyup ateşte fakır fakır kaynamaya başlayınca, incirleri içine at.
Ara sıra karıştır.
Başında durunuz.Göz göz olmaya başlayınca, içine bir miktar limon tuzu at.(1 tatlı kaşığı)
karıştırarak delikli kevgirle(kepçe) kaldırıp, 3 damla oluncaya kadar kaynatın.
Kesilmiş gazetelerle köpüklerin üzerine yay.
Gazeteler kefini alır.Temiz olur.
Kaynarken kevgirle kefini al.
Soğuyunca kavanozlara koy.
2,5 saat pişer.
not:Bu incir reçeli tarifi karadenizde BAFRA yöresine aittir.Yörede yetişen PATLICAN inciri denilen incirden yapılmaktadır.
Her BAFRA lının evinde muhakkak her sene yaz sonu güz başında kışlık yapılır.

Afiyet olsun Tarif:DİNNİYAZ DİLER
BAFRA

billurhazan

merhaba
incir reçeli çok güzel olur herhalde hiç yapmadım ama yedim sizin tarifinizdenr denemeyi düşünüyorum

mine

incirin miktarı çok fazla benim gibi ilk defa yapacaklar için riskli bir miktar mümkünse tarifleri birer kilo üzerinden yaparsanız sevinirim.sevgiler

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)