« baharatlı yoğurt | Main | böğürtlen reçeli »

03/09/2003

Comments

BANU

merhaba sevgili hatice. bu harika site için sana çok teşekkür ederim. senden bir ricam olacak. portakal şekerlemesi tarifini biliyorsan benimle paylaşır mısın? şimdiden teşekkür ederim.
sevgiler

hatice

portakal şekerlemesi tarifini bir mail grubunda görmüştüm. ama epey uzun olduğu için sana mail ile gönderdim. siteyle ilgili sözlerin için de teşekkürler...

duygu

hatice mereba, bu tarifte tuz eklememiz gerektiğinden bahsetnişsin ama ben içindekiler kısmında göremedim tuz miktarını. hem neden tuz ekliyoruz?

zehra

merhaba Hatice;
Bir yemek sitesinde kullanılan tarifte sitenin adresi vardı.merak edip baktım iyiki de bakmışım. Çok sıcak, çok güzel bir site yaratmışsın.ben fazla yemek yapamıyorum (eşim meraklı o çok güzel yapıyor haliyle ondan kötü yaparım diye korkuyor insan) ama 2 ay sonra 2 yaşına girecek bir kızım var.Doğum günü için ne yapabilirim diye sitende dolaştım ve çok güzel tarifler buldum.Denediğimde mutlaka haber vereceğim.

fatma

çok güzel lezzetli yemekler kekler börekler salatalar yapıyorsunuz bütün tariflerinizi takip ediyoruz sizi ve portakal ağacını çok seviyoruz

Şermin


krem şantiye o nefis mavi veya pembe renkleri veren gıda boyalarını nerede bulabilirim biliyor musunuz ?

ilke

merhaba
bu keklere bayıldım 2 sorum var
1 süslemede kullanılan inca şeyler renkli kağıt mı ?
2 bu dergiyi ben nerden bulabilirm ?
bu tarifleri paylaştığınız için çok teşekkürler :)

Nur

1/2 çay kaşığı un yanlış yazılmış, orası tuz olacak büyük ihtimalle.. ancak ben de yumurtayı nerede kullanacağımızı bulamadım bu tarifte..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)