« kereviz çorbası | Main | Sebzeli sonbahar makarnası »

27/10/2003

Comments

Elif

Merhaba! Ben bu siteye yeniyim ama daha simdiden birkac tarifi pisirdim bile. Marine fasulye cok guzel oldu. Esim pek taze fasulye duskunu degil. Yesin diye konserve misir ekledim... Bayildi! Taze sogan, kucuk kesilmis domates, vs. de yakisir sanirim. Benim bir e-book yemek kitabim (Ingilizce) var. Amerika'da satiliyor ama isteyen olursa sifresini yollarim. Kaynakcasini gostererek dilediginiz gibi kullanin.

hatice

Elif tarifinin güzel olmasına sevindim. alternatif önerilerin için de çok teşekkürler...

Deniz

Marine edilmiş taze fasulye
hem sıhhatli hem hafif hemde ekonomik kutlarım.

Saygılar
Deniz GEMİCİ

feyza

bu tarifin sosuna hardal koydum,gerçekten çok değişik ve hoş bir lezzet oldu,tavsiye ederim

fazilet

merhaba... tarifinizi denedim ve sonuç çok güzeldi bende size basit ve lezzetli bir tarif vereyim taze fasulyeleri haşlıyoruz daha sonra teflon bir tavada tereyağını eritiyoruz haşlanan fasulyeleri içine tuzda koyduğumuz mısır ununa bulayıp balık dizer gibi tavaya diziyoruz üzerine sarımsak rendesi koyup bir kat daha fasulye dizip kızartıyoruz bir kapak yardımıyla çevirip diğer tarafıda kızartıyoruz AFİYET OLSUN

serpil

tarifler cok güzel, henüz denemedim sitenizi yeni kesfettim ama yemekler nefis görünüyor.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)