Lahana kavurma & kovalama
Elmalı pasta

camdaki noktalar

dots_on_glass.jpg
dün kitapçıdaki "glass painting" isimli kitaba bakarken cam bardakların üzerine noktalarla desenler yaptıklarını gördüm. ben de eve gelince annemin kullanmadığı şekerliklerden birini bulup (ona göstermeden) üzerine fırça ile boyadım. önce kare bir kağıt kesip üzerine deseni çizdim. sonra da bu kağıdı bantla şekerliğin içine yapıştırdım. bitirdiğimde şekerliğin yeni halini en çok annem beğendi...

Comments

fulya

merabalar...

hafta sonu balli browni tarifini yaptim..ancak biraz sert oldu? normal mi? yoksa ben bi sey mi atladim...butun miktarlari aynen uyguladim halbuki...
bu arada el yapimi cantalar kitabi nasil? ben de satin almak isteyebilirim diye soruyorum..sadece dikili mi, yoksa orgu, tig modelli cantalar da var mi? guzel modeller var mi?

sevgiler..
fulya
sevgiler..

hatice

benim yaptığım brownie de hafif sertti. sanırım normali bu.

making handbags kitabında tüm modeller dikili. ben modelleri beğendim ama örgü modeller arıyorsanız knitty dergisindeki modellere bakabilirsiniz. [ http://www.knitty.com/ISSUEsummer03/PATTtasha.html ]

nurcan

sitenizi çok faydalı buldum bende örgüyle ilgileniyorum ama örnek bulamıyorum bana yardımcı olabilirmisiniz ayrıca internette örnek gösteren siteler var mı acaba

esra

hatice canım bişey sorucam cam kaseleri boyarken cam boyası dışında kullanabileceğimiz bir malzeme var mı???

dilara

SİTENİZİ ÇOK BEĞENDİM ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKİP ETMEYE ÇALIŞIYORUM.HARİKASINIZ..
TEŞEKKÜRLER:)

Betül GÜLTEKİN

Sitenizi uzun zamandır ziyaret ediyorum ve çok kaliteli olduğunu düşünüyorum başarılarınızın devamını dilerim.bende birgün tariflerimden paylaşmak isterim sizlerl:-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)