Şıpsı paste
kolay ekmekler

dut mevsimi...

karadut

son oniki saat içerisinde öğrendiklerim:

- karadeniz insanının çok misafirperver olduğunu
- bazen en güzel ikramın bir bardak yeni sağılmış süt olduğunu
- kendi zeytininizi nasıl salamura yapacağınızı
- çok basit bir yemekle insanları mutlu edebileceğinizi
- dutların bu mevsimde olgunlaşmaya başladığını
- kelebeklerin peşinden koşmak yerine sabrederseniz size istediğiniz pozu vereceklerini
- insanlardan yardım istemenin çekinilecek bir durum olmadığını
- kuşları asla istediğiniz gibi fotoğraflayamayacağınızı
- sarmaşık güllerinin diğerlerinden daha dikenli olduğunu...

sarmaşık gülü

Comments

Bedia

selamun aleykum Hatice abla
ya ne tatli ALlah'im ne guzel yaratmis
hayranim gullere,hele ilk resimde cok guzel ya
Allah razi olsun hatice abla
gece gece gozumun önü isildi :)
herkese tatli ruyalar, iyi geceler Allah rahatlik versin.

Hacer

Merhabalar,

Bu yazınızla beni uzaklara yaylama götürdünüz.Yazları en sevdiğim şey dut toplamaktı.Beyaz dutları çırparak kara dutlarıda toplayarak yerdik.
Asma güllerindende gül suyu yapardık.(Gülün taç yapraklarını koparıp yıkayıp bir kavanoza dolduruyorsun üzerinede su ve biraz limon tuzu atıp güneşte bir hafta demliyorsun.Daha sonra şerbet yapıp bi güzel içiyorusun.)Gül şerbetinide bardağa koyup buzlukta dondurur yerdik.
Bana bu güzel duyguları hissettirdiğiniz için teşekkür ederim.

ayten

ben sitenizi yeni keşfettim.mutfağı çok seviyorum.yeni şeyler denemekten de çok keyif alıyorum.o yüzden siteniz mükemmel.tariflerin fotoğraflı olması daha çok yapılabilir olmasını sağlıyor.hepsini denemek istiyorum.bu arada fotoğrafların kalitesi de mükemmel.çok özel bir makineylemi çekiyorsunuz.çok merak ettim.selamlar.

murat

görüntüler çok güzel etkilendim ve bu adresi bir çok arkadaşıma tavsiye ediyorum çok güzel bi site bakmaktan haz alamıyorum vs vs

ali rıza

görüntüler çok güzel etkilendim ve bu adresi bir çok arkadaşıma tavsiye ediyorum çok güzel bi site bakmaktan haz alamıyorum vs vs

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)