tereyağlı ve cevizli kurabiye
çikolatalı fransız keki

iki dergi + iki kitap

bu akşam aldığım iki kitap ve iki dergi:

schönen wohnen decorationschöner wohnen decoration; iç mimari, endüstriyel tasarım, yemek ve bahçe tasarımlarını birarada barındıran bir dergi. dergide ayrıca almanya'daki belirli şehirlerle ilgili alışveriş rehberleri var. tesadüfen bu ayki sayısının şehri de büyükbabamların 25 yıl kaldığı hamburg!

garten&wohnengarten&wohnen de burda grubunun çıkardığı bahçe dergisi. bahçe ve kır evlerinin fotoğraflarına ağırlık veren dergi birkaç tane de tarif içeriyor.

imprimaturilk kitap bir tarihi roman; imprimatur. kitabın arka yüzünden bir bölüm:

 

11 Eylül 1683 günü, Roma'da bir handa bir Fransız soylusu aniden ölür; akla ilk gelen vebadır ve han içindekilerle derhal karantinaya alınır; böylece dokuz gün dokuz gece sürecek olan gerilim, gizem ve entrika dolu macera başlar.

Dış dünyayla tüm ilişkileri kopan bu han, hem 17. yüzyılda, özellikle Viyana Kuşatması çerçevesinde gelişen olayların tartışıldığı, hem de renkli kişilikler arasında gerilimli olayların yaşandığı bir mekan haline gelir. Sonra ne mi olur? Arka planda uluslararası entrikaların, biyolojik savaşların, din çatışmalarının yer aldığı inişli çıkışlı beklenmedik olaylar silsilesi başlar. Roman, hikayeyle birlikte akan müzik eşliğinde, okuru yeraltı mezarlarına, gizemli dehlizlerdeki simya laboratuvarlarında ve gizli matbaalarda Avrupa'nın kaderini belirleyecek sırlara doğru peşi sıra sürükler...

869 sayfalık romanın bence en ilginç özelliklerinden biri de 28 parçayı içeren bir cd ile birlikte satılması. galiba bu kadar kalın bir kitabı en son üniversitede iken tiyatro ödevi için okumuştum...

The Privilege of Youth: The Inspirational Story of a Teenager's Search for Friendship and Acceptance  dave pelzer; a child called it, the lost boy, a man named dave ve  help yourself adlı dünyacas ünlü kitapların yazarı. daha önceki her kitabına bir göz atıp okumaktan vazgeçmiştim. sanırım ilgimi çeken tek kitabı da the privelege of youth oldu. umarım güzel bir kitaptır...

Comments

Özlem Sağnak

hatice merhaba bende ımprımaturu aldım ve okuyorum.elimden düşüremiyorum özellikle tarihi romanlardan hoşlananlara kesinlikle tavsiye ederim fakat kitap 870 sayfa olduğu için insan bitirmek için sabırsızlanıyor valla işi gücü serdim okuyorum sevgiler

hatice

özlem merhaba,
ben de tarih romanlarını seviyorum, bugün farklı konularda iki kitap daha aldım, şimdi hangisinden başlayacağıma karar veremiyorum. herhalde imprimatur'u en son okuyacağım...

meral sofioğlu

merhaba,
ben sitenizdeki mayıs ayı takvimli duvar kağıdını download etmek istiyorum, çiçek resimleri süper üstelik takvimli olması çok işe yarıyor... fakat cuma günü gördüğüm bu resmi bugün bulamadım. bana bu resmi gönderirseniz çok sevinirim.
teşekkürler...

hatice

meral hanım merhaba,
resmi tekrar yan tarafa yerleştirdim. duvar kağıdının işinize yaramasına da sevindim...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)