Öğretmenler Günü Hediyesi
Matematiği Eğlenerek Öğrenmek

Balık Sofrası Dekorasyonu

Balik4

Kışın hafta sonu akşam yemek daveti deyince aklıma hemen balık sofrası geliyor. Artık balığın bolluğundan mı yoksa tencere yıkamakla uğraşmak istemediğimden mi bilmiyorum ama misafirlere balık ikram etmeyi çok seviyorum. Bu aralar da en çok bu balık sofralarını hiç değilse dekorlarla nasıl özenli hale getiririm diye araştırıyorum. 

Balik1

3 çocuğumun her birinin balık yemeye karşı farklı bir tutumu var. Abla önüne hangi balık konsa Kuzey Denizlerinde yetişmiş edasıyla "sadece somon yerim!" diye tutturur, ortanca abi "küçük balık yemem!" diye inat eder. Allah'tan en küçükleri seçim yapmaya kafa yormakla uğraşıp aç  kalmaktansa önüne ne konsa yer.  Belki önlerine boyama kağıtları ve kovalar için de çıkartmalar koysam çaktırmadan ağızlarına da balık atabilirim?

Balik3

Peçeteleri polo şekerle süslemeyi denedim bu fikre bakarak ama davetlilere bunun bir cankurtaran simiti olduğunu detaylı biçimde açıklamam gerekti :)

Balik2

Belki gemiden atsaydım daha kolay anlaşılırdı?Deniz kabuklarını delip kurdele ile peçete süsü yapmak da daha resmi sofralar için şık bir alternatif olabilir.Bulduğum bu fikirleri ben çok sevdim, hemen deneyebilmem için yarın balığa gelmek isteyen?

Comments

esra

süper görünüyor balığı bizde cok severiz..

zuhal

ayyy süper ben gelmeyi çok isterdim:)

ayse

Ben ben ben

ülkü alpay

Sitenizi severek takip ediyorum

bedia

Hatice hanim 12 yildan sonra sonunda istanbulumuza kavustuk. Baligi da cok severiz. 3 cocuklu bizi davet edebilirsiniz. Ustelik senelerdir takipcinizim

YONCA

Davetin de kendin gibi zarif. 3 çocuklu sana zahmet vermek istemem kıyamam. Davetine geldim, yedim çok lezzetli olmuş ellerine sağlık diyelim sevgili Haticem..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)