İyi Tatiller!
Armutlu Bebek Maması

Comments

Zuhal

Yeni derginiz hayırlı,uğurlu olsun Hatice Hanım :)

Ayşe Eren

Merhaba Hatice,
Yeni bir projeyle aramızdasınız yine, kolaylıklar diliyorum. Derginizin sitesini incelerken "Ege Kahvaltısı" bölümünde "gevrek" kelimesini kullanmanız; "simit" dememeniz
bir İzmirli olarak beni çok mutlu ve memnun etti, teşekkürler. İzmir'den sevgiler ve selamlar, Ayşe Eren.

ebru

Hayırlı ve de uğurlu olsun Hatice'cim başarılar...

Mehmet

Hayırlı olsun.

NK

Hayirli olsun. Derginin anaysafasindaki linklerin cogu calismiyor.

melike

selamlar hatice; çok tebrik ediyorum seni ve ekibini. Lokma hayırlı olsun inş. Abonelik için başvuruda bulunduğum sırada netteki bir sorundan dolayı iptal edildi,sonra denerim diye bıraktım.Okadar güzel birşey oldu ki en yakın dostum taa Bitlis'lerden benim için abone olmuş bile:) Aldığım en özel hediyelerden biri benim için. Şimdi heyecanla bekliyorum Lokma'mı:) Portakal ağacının yeri bir başka hayatımızda, iyi varsın. Yolun hep açık olsun..

meryem

Hayirli olsun...Rabbim güzel bir ömür versin ve en güzel günlerinizi göstersin...

meltem

lokmanız hayırlı olsun Allah utandırmasın...Haticeciğim yıllar varki okurunum ve tariflerinden çok şey öğrendim...ancak ben portakal ağacı diye yazdığımda salıncakta duran o tombiş yanaklı çiçekler içindeki portakal ağacını görmek istiyorum bu çok soğuk durmuş.yani eski portakal ağacı çok daha biz gibiydi...naçizane fikrimi söylemek istedim ...sevgiler...

reyhan

merhaba, hafta sonu kitapçıda derginizi gördüm. dergilerin ilk sayılarını daha çok beğenirim. hemen aldım. eve geldiğimde gördüm portakal ağcından yazısını. resimler sayfa yapısı fotoğraflar çok güzel. özellikle kahvaltı sayfanızı çok beğendim diğer sayılarda devamı gelecek gibi duruyor. trabzonlu olarak bizim oraların kahvaltı sofralarını derginizde görmek isteriz.hemen fırında armut cipslerinizi denedim mesela güzel oldu. çocuklar sevdi. aslında yazacak çok şey var da ben yeni derginiz hayırlı olsun diyeyim....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)