Ev Yapımı Sucuk

CD193B23-4AB4-4E46-8948-1ACAC9F371A3

 

Cok uzun zamandir bloga yazi yazamadim ama bu surecte hayatimi degistirecek onlarca olay yasadim... En onemlisi 3 minigim biraz daha buyuduler, 11-8-5 olacak yaslari birkac aya... Ben yazin 4. bebegimi kaybettim... Sonra 3 Kasim’da 38. yas gunumde ilk cocuk kitabim yayinlandi... Tuyap’ta bir kisminizla gorusup sarilma imkanim oldu ama daha rahat bir zamanda bulusalim diye eger musaitseniz 22 Kasim Carsamba saat 11:00’da Arnavutkoy Happynest’teki kitap lansmanima davet etmek isterim. Gorusmek uzere insallah, muhabbetle💛

Comments

Dinsel Sali

Merhaba Hatice Hanim,

Tam simdi sizin arsivinizi bir kurabiye tarifi bulmak icin kurcalamak isterken, bu yazinizi gordum :). Dogrudur, epey uzun zamandir bloga yazmadiniz, fakat unutmayin ki cogumuz buraya herhangi bir tarif icin sizi ziyaret ediyoruz. Ne olursa olsun, siz bizim icin tarifler icin tek kaynak olacaksiniz. Romanya'dan kucak dolu sevgiler,

Saglicakla kalin,

Dinsel Sali

Tuhfe

Selamlar sevgili Hatice, ben de bir tarif ararken okudum yazını. Başınız sağolsun. Rabbim sabırlar versin. Bu arada kitabın için de tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.
Sevgilerimle, Tuhfe

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)