« Şeftali YE tarifleri | Main | Yeni Logo »

August 24, 2005

Comments

Elcin

Ne kadar güzel elmali cesitleri cok seviyorum..benimde bir elmali tarifim var ama resim cekip nasil yollayacagimi düsünüyorum..bir sitem yok ama yinede yollayabilirim sanirim yanlis anlamadiysam.resim olmasada olurmu:( eger annemden makinayi alabilirsem tarifi yapar mutlaka yollamaya calisirim tabi

belma

merhaba
bir önerim olucakti:
logoyu yapan arkadasimiz evcini cok harika bir gösteri hazirlamisti. onu tam portakal la ilgili olarak begenmistim. simdi, elma sözkonusu olunca keske logo, yesil gibi olsaydi. hem 2.YE oldugu daha iyi göze carpar...diye düsündüm...sadece bir fikir :-)
öpüyorum, günesli selamlar

zdoganata

Elcin, tarifi emaille bana yollayabilirsin. Resim de olursa tabii cok daha iyi olur. Ama resim cekemezsen, ben yapip resmini koymaya calisirim, tabii tarifin erkence elime ulasirsa...
Sevgiler

zinnur

Belma, fikrini evcini'ne iletecegim. Yeni logonun eskisinden ayrilip goze carpmasi acisindan gercekten yerinde bir oneri. Ancak yeni logoyu bazi arkadaslar sitelerine koydular bile. Bu nedenle belki bir dahaki Ye'de, yeni konunun ne olduguna bagli olarak bu degisikligi yapabiliriz.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)