« YE#2 | Main | Elma-YE Tarifleri »

August 27, 2005

Comments

belma

Evcinine cok tesekkürler, önerimi ciddiye aldiginiz icinde :-)
cok sevindim, harika olmus!
an apple a day, keeps the doctor away!! :-)

Melek

Günlerdir ugrasmama ragmen su logoyu eklemeyi bir türülü beceremedim,bende bir blog acamaya calisiyorumda.
Bana yardim edebilirse biri,cok memnun olur sevgiyle kucaklarim...

FİGEN KARAVAS

Bencede çok hoş fikirdi Belma nın fikri.Okuduğumuzda evet demiştim:) Fikrine sağlık belma, ellerine sağlık Evcini:) Harikasınız....

Sevgilerimle
Figen

aybala

bende ekledim sizi yeni blog sahiplerindenim ama en eski takipcilerinizdenim birazcik sessiz kalanlardan insalalh bebsilerim izin verirse bende biseyler yapmak istiyorum sevgiler

zinnur

Aybala, umarim bebislerinden firsat bulup sen de Elma-YE'ye katilabilirsin. Ilgin icin tesekkurler...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)