« YE #4 Özetleri | Main | Ayin Güzeli »

November 21, 2005

Comments

tuhfe

Bugün manavdan biraz kestane aldım. Aklımdan önümüzdeki ay belki kestane yeriz diye geçmişti :)) Güzel bir seçim olmuş yine.
Çok güzel lezzetler ortaya çıkacağından şimdiden eminim.
Sevgiler.

Nurdan

benim de kestanelerim hazır :) Kestane ile çok güzel ve özel tarifler çıkacağına eminim.

biolog

kodları istiyorum

biolog

arkadaşalr ben bu kestane logosunu sayfama ansıl koyucam bunun kodu nerede biraz acemiymde idare edin:))

biolog

birde bana bu etkinlikler hakkında bilgi verrimisniz?

nurum

merhaba

emine

Ben yapacaklarımı tasarladım.Kısmetse yaparım son güne kadar.Eeee bursalı olarak güzel şeyler yapmam lazım.İnşallah sonuç güzel olur.

itir

Kestane YE etkinligine verdiginiz linkten ulasilamiyor. Sanirim Devletsah sayfalarinda degisiklik yapmis. Bunu duzeltebilir miyiz? (Devletsah'a da bununla ilgili yorum birakacagim.)

Tesekkurler,

itir.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)