« Ayin Guzeli Adaylari | Main | Iste Cevaplar! »

January 09, 2006

Comments

Dilek...

Tum katilimcilara ve tabi ki ilk uc'e secilenlere tebrikler tekrar. Dereceye girenlerden, tum blogculara yol gostermek acisindan, asagidaki uc soruya yanit vermeleri rica edilmis:

1-Resim cekerken nelere dikkat ediyorsunuz? 2-
Derece kazanan bu resmin bir oykusu var mi? 3-
Kameranizin modeli ne, ya da tavsiye edebileceginiz bir kamera modeli var mi?

Cidden bu yonde bir fikir paylasimi cok yararli olur. Peki bu teklifime ne dersiniz: ileri ki aylarda, tum aday guzeller buna benzer bilgileri bizimle paylassalar (oylama oncesi)?

hanimiş

Yılbaşından beri internete girme imkanı bulamamıştım. O yüzden teşekkür etmek için biraz gecikmiş olabilirim. Resmimin beğenilmesine çok memnun oldum,herkese teşekkür ederim.

yeşim

Aralık ayı güzeli derecelerinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Resim çekme ile ilgili soruları bende merak ediyorum. Malum fotoğraflarımın güzel çıkmasında zorlananlardan birisiyim sanırım:)

vildan

ben cevaplayayım. öncelikle süper bir makineye sahip değilim, hatta ilkel bile denebilir, hp 635 kullanıyorum.(netlik problemimden de anlaşılabileceği üzere)

1. fotoğraf çekerken en önemlisi elbette ışık, sonra sunum ve birazda kendimden birşeyler katıyorum (tabağın şekli, bakış açısı vs)
2. tam olarak öyküsü yok ama bir arkadaşıma hediye olarak göndereceğim kurabiyeleri bu şekilde gönderebilirim diye düşünmüştüm ama henüz onları yapmamıştım bu kurabiyeler üzerinde düşüncemi uyguladım.

3. daha evvelde yazdığım gibi hp635 (artık piyasada yok bu makinelerden, tedavülden kalktı diyeyim :) ).. tavsiye edeceğim makine tabi var, nikon'u tek geçerim mesela, hayalimdeki makinedir (modelleri her geçen gün değiştiğinden sadece marka ismi verdim)

bu etkinliğe katılmak zaten güzeldi, ama bir derece almak çok daha hoş oldu. herkese teşekkürler..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)