« YE#7 | Main | Asureler »

January 29, 2006

Comments

Sule

Bir daha deniyorum bakalim olacakmi... Olmazsa siteme bakabilirsiniz.

http://bereketliolsun.piczo.com/?preview=y&cr=2&rfm=y

nurdua

Adresimi YE-7ye nasil eklerim? en bas html koduna tag olarak verdim fakat yayinlanmasi mi gec suruyor ??

Özlem

merhaba sevgili Blogcular..blogcu.com üyelerindeki Bloglarda katilabilirmi bu Etkinliklere?yoksa sadece blogspot Blogcularimi gecerli?
sevgilerimle Özlem

dilek

Sevgili nurdua html'ini yerlestirmissin fakat technorati tüm girisleri sanirim degisik sebeblerden dolayi bir sayfaya toparlayamadi. Fakat seni de hazirladigim özet listesine aldim.

Sevgili Özlem,
etkinliklere sunucunun önemi yok. Yani webblogu olan herkes katilabilir. Paylasimlarini merakla bekliyor olacagim:)

lalecik

Bende aranıza katılmak istiyorum.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)