« YE #13: Salatalar | Main | Ye #14 : Makarna »

August 16, 2006

Comments

dileks

biz sana teşekkür ederiz Hatice'cim bizleri bir araya getirdiğin yeni dostluklar paylaşımlar kurmamıza yardımcı olduğun için bu arada etkinliğin 1.bebek yaşı kutlu olsun

Münevver

Sevgili Hatice,etkinlikleri heyecanla bekliyordum.Blog yazmaya başladıktan sonra da yine heyecanla katılmaya çalıştım.Emeği geçen herkese teşekkürler..

Gülsevil VAROL

Merhabalar;
sabahtan beri size nasil tesekkur edecegimi arıyorum. Kardesim amsterdam a gitti maalesef temelli olarak ve benden yemek tarifleri istemisti bu sayfayi bir zamanlar sık kullanılanlarıma eklemistim ama cok incelemeye fırsat bulamamıştım biraz inceleyince elimin altında muhtesem tafirlerin oldugu bir cevher oldugunu gordum ve kardesimle beraber etkin bir sekilde sayfanızı kullanmaya başladık bir de sizden bir ricam olabilir mi 6 aylık hamileyim ve tabiki bu aralar en buyuk ilgi alanım bebek menuleri bebek menu tarifleri verirseniz ianılmaz mutlu olurum hepinizin ellerine sağlık siteyi yapanında hem elime hem de beynine sağlık çok teşekkür ederim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)