« YE #14 Makarna Özetleri | Main | YE #16: Patates »

September 15, 2006

Comments

evrenbal

merhaba hatice, bir dahaki ayin konusu ile ilgili birkac fikir var aklimda ama sanirim ortak bir karara varmak gerekiyor, nasl kararlastiriyoruz konuyu?

Hatice

Evren merhaba,
Mutlaka ortak karar olması gerekmiyor ancak birden çok seçenek varsa veya o ayda özel bir gün varsa fikirlerimizi belirtiyoruz. İstersen düşündüğün konuları mail ile yolla, hangisinin daha çok kişi tarafından kabul göreceğine beraber karar verelim...

Ufuk SITKI

Hatice Hanım merhabalar, aşağı yukarı 2 yıldır sizin sayfanızı hayranlıkla takip ediyorum.En nihayetinde birkaç gün önce kendime de nacizane bir sayfa yapmaya karar verdim.Ancak yemek etkinliklerine nasıl katılacağımı, yada katılma yetkim olup olmadığını bilmiyorum. Teknik olarak da yeni olduğum için size sormam gerektiğini düşündüm. Yanıtlarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler...Hoşçakalın

evrenbal

yeni etkinlik icin gerekli yaziyi http://anneminmutfakokusuetkinlik.blogspot.com/
adresine koydum ben hatice, oradan alabilirsin gerekli seyleri. gorusmek uzere.

Mahzun Prenses

YE etkinliklerine ev sahipliği nasıl yapabiliyoruz. Gerçi 1 yıla kadar olan organizasyon yapılmış. Belki o zamana kadar öğrenirim yolunu :)

evrenbal

mahzun prenses, hatice seni listeye ekleyecektir sanirim. baska ozel birsey yapmana gerek yok.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)