« YE #17 Kabakgiller Özetleri | Main | YE #18 Pirinç Özetleri »

December 16, 2006

Comments

sevdamavisi

Selam,
yemek etkinliklerinizi takip ediyor ve mümkün olduğunca katılıyorum. Ben de bir yemek etkinliğine ev sahipliği yapmak istiyorum. Ne yapmam gerektiğinii bilmiyorum ama yemek etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağım. sevgiler

hasangüler bebek

08.08.2006 doğumlu bebeğime ne yedirebilirim

tuğba

Merhabalar yemek etkinliklerine bende ev sahipliği apmak isterim ama tai ben uygun bir blogmuyum bilemiyorum ....

guzin

Hatice slm;bende bu etkinliklere aktif olarak katılmak ve mümkünse ev sahipliği yapmak istiyorum.Etkinliklere katılım konusunda herhangi bir kısıtınız var mı?

nazife

Şubat ayı etkinliği hala belli olmadı? İptal mı edildi acaba?

www.klubem.blogspot.com

Şubat ayı etkinlik konusu hala açıklanmadı. Benim de şüphelerim oluştu artık. Bu ay etkinlik olmayacak mı yoksa?

NERGİS

slm
Bu ay etkinliği hala belli olmadı yoksa olmayacakmı aceba????

Lama

Arkadaslar,
Bu ayki evsahibi kekevi.com ve konumuz da KEK. Ayrintilari siteden ogrenebilirsiniz

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)