« YE #19 Kek | Main | YE #21: Tavuk Ozetleri »

February 27, 2007

Comments

Lama

Arkadaslar yeni etkinligimiz tavuk;) Duyduk duymadik demeyin:)
Rastgele!

asya yusof

ee allah rizasi icin birisi ekleyiverse su kodlari buraya da alsam bende..
tavukta cok guzel hadiyin bakalim hayirlisi olsun..
emelin sitesine yorum birakamadim ama ona basarilar dilerim..

pelin

Merhaba,

Yemek etkinliklerini ve yemek sitelerini uzun zamandir takip ediyorum. Muhtesem isler cikariyorsunuz, hepinize tesekkur ediyorum. Bu sabah portakal agacini ilk nasil buldugum aklima geldi. Gluten ile ilgili bilgi ariyordum, portakal agacinin sayfalarindan birini buldum.

Gluten aklima gelince dedim ki acaba "glutensiz yemekler/yiyecekler" gibi bir yemek etkinligi olmaz mi acaba. Sonra bir de "diyabetikler icin tatlilar/yiyecekler" olabilir diye dusundum.

Aklima gelmisken buraya da not birakayim istedim. yeni ev sahibi alimi kapatilmistir deniyor solda kosede. zaten benim ev sahipligi yapmaya niyetim yok:) sadece kucuk birer oneri olsun istedim benden.

kolay gelsin hepinize!

Gizem

Arkadaslar, "Yurdumuzun Yenilebilir Otları" etkinliginin özeti ne zaman hazir olacak. Su andaki haliyle pek kullanilabilir bi rdurumda degil. Unutuldu mu yoksa?
Basarilar

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)