« ye #40 özetleri: Pastırma / Sucuk | Main | ye#41: Portakal »

December 28, 2008

Comments

Hale

Subat ayi icin ev sahipligi yapabilirim insallah..

Selamlar..

Hatice

Hale hanım, Ocak ayına da yeni bir ev sahibi bulmamız gerekti, sizi Ocak ayına alalım olur mu?

MİNE ALCAN KARAÇAY

Şubat ayı için ev sahipliği yapabilirim

Hale

Benim icin Ocak ayi cok erken, Mine hanim ile yer degisebilirmiyiz?

Hatice

Hale hanım sizi şubat'a, Mine hanım'ı Nisan ayına yazıyorum o halde. İlginiz için teşekkür ederim.

yasemin

merhaba, mayis icin etkinlik sahibi olmak istiyorum??? acep mumkunmu???

yeşilkivi

eğer mümkünse bende nisan ayını alabilirim, çokta isterim...

Birsel

Merhaba. Sizin için uygun bir zamanda ben de etkinlikte görev alma isterim. Sevgiler.

Nalan

Eger subat ayi hala aciksa ben talip olabilirim, ya da gelecek her hangi bir ay icin seve seve ev sahibi olabilirim. Sevgiler

Şeyma

Hatice, Mayıs ayı henüz alınmadıysa ben alabilirim, sevgiler.

Chaplin cafe (BURCU)

Ekim ayını da ben alayım,ikinci kez ev sahibeliği yapabiliyorsak eğer.
sevgiler...

zeynep

Etkinlikte bende görev almak isterim hatice benide eklersen sevinirim mart filan olabilir...zeynep pastakur.blogspot.com

zeynep

hatica sanırım mert dolmuş mayısı alayım ozaman boş görünüyor en son alan nisanda almış teşekkürler...

banu gökşin

bende ne zaman musaıtse o zaman etkınlıkte gorev almak ısterım. sevgıler..

meryem

Ben de ev sahipliği yapmayı çok isterim.

meryem

Merhabalar.Haziran veya Temmuz için etkinliğin ev sahibi olmak isterim.Sevgiler...

birsen

bende ev sahibesi olmak istiyorum...hemde çok istiyorum...hangi ay olursa olsun farketmez...

Özlem

Sevgili Hatice,

Ben de uygun bir zamanda bir etkinlik için ev sahipliği yapmak isterim,

teşekkürler,

sevgilerimle,

http://ozlemingunlugu.blogspot.com/

mutfaktelaşı (ayşe)

merhaba bende ev sahipiliği yapmak istiyorum.şubat ayı ev sahibi bulundu mu bilgilendirirseniz sevinirim.diğer aylarda da ev sahibi olabilirim, sevgiler.

Ajay

I'm sad I didn't know about James and his falmiy before this week. I live in Orlando, and maybe I could have met him or the falmiy.My condolences.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)