türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

Merhaba.Ben bu yemekte kabakların üzerine kalın cubuklar halinde havuç ve ortadan ikiye bölerek 1 cm kalınlığında doğradığım kırmızı biberleride ekledim.Fırında tavuğun yanında servis yaptım.Harika oldu:)

hatice abla bugün denedim daha hatta anca pişiyo.akşam yiycez.yorumlar çok güzel.inşallah benim yaptıgımda iyi olur.hoşçakal :)

merhbalar..sarmısağı ezerek mi kıyarak mı koyuyoruz arkadaşlar...sevgiler :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)