türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

çok güzel oldu.walla.eşim kabak sevmez ama o bile yedi...:)saol çok mutlu oldum.çok hafif bir yemek.
yemek yapmak lezzetli olursa bide çok zevkli.sayende seviyorum.

bir soru sadece, yorum degil..bu kabaklar su uzun uzun olan "zucchini" kabak degil mi? bal kabaginin corbasini yapmak istiyorum ama, alternatif tarifi olan biri var m'ola?

Annemin bahçesinden topladığım kabaklar ve domateslerle yaptım bekliyorum pişmesini hadi hayırlısı

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)