türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

Herkese Merhaba.. Şu an hoş bir kabak yemeğini pişiriyorum :)Hatice abla her zamnaki gibi harika tarifler veriyosun .Burda yok yok.Uzun zamandır bu muhteşem siteyi takip ediyorum .Herşey çok güzel.Bu site seninle çok güzel:)Bu arada Hatice abla seni ve burdaki kardeşleirimizi sevgi ve hoşgörünün yeri olan hayatın tüm renklerini bulacağınız sitemize bekliyoruz. Selametle.

Bu kabak yemeğine 1 ya da 2 adet küp şeker de ilave edebiirsiniz; gerçekten son derece pratik ve lezzetli bir yemek.

Bu kabak yemeğine 1 ya da 2 adet küp şeker de ilave edebiirsiniz; gerçekten son derece pratik ve lezzetli bir yemek.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)