türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

Dün kabak yemeğini denedim gerçekten çok güzel oldu. Kabağın dolmasından başka yemeğini eşim ve ben yemezdik ama bu yemek gerçekten çok hafif çok hoş ve çok sağlıklı teşekkürler Hatice

bende yaptım çok güzel oldu ya.Yine güzel oldu...

Uzun süredir sitenizi takip ediyorum sevgili Hatice, çok beğendiğimi itiraf etmeliyim. Hangi yemeğe yorum yazacağımı düşünürken, kendimi bildim bileli vejetaryen olduğumu göz önünde bulundurursak bu kabak yemeğine denk gelmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Sebze yemeklerinde yılların getirdiği başarımı, sizin et ve hamurişi tariflerinizi pişirip eşime sunarak pekiştiriyorum. Kabak yemeğine bir avuç haşlanmış mercimek ve azıcık nar ekşisi ilave ederseniz -eşimin deyimiyle- kabak kabaklıktan çıkıp bir prensese dönüşüyor.
Sevgilerimle...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)