türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

Duygu, domates zaten epeyce eziliyor, bu yüzden büyüklüklerinden çok endişe etmeye gerek yok. Dilerseniz dörde bölüp koyabilirsiniz.

öncelikle gercekten cok pratik bir tarif tesekkurler.. Domatesleri dilimliyoruz derken küp küp mü dilimliyoruz?Halka halka mi yani buyuk buyuk mü yoksa rende seklinde mi koyuyorsunuz?Nedense dilim dilim/iri iri domates fikri bana yemekte olunca çok iyi gelmedi.

Öncelikle harika siteniz için sizi kutlarım. yemek tarifleri gerçekten çok güzel verilmiş. Bu yemeğe gelince adı gibi hoş. hem pratik hem lezzetli. Eşimde çok sevdi. E erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyormuş ne de olsa:) Son bir not:Eğer üzerine dereotu yerine sarımsaklı yoğurt dökersenizde çok lezzetli oluyor..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)