türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

evet geröektende çok lezzetli bir tarifmiş.biraz önce pişirdim...hem zaten lezzetini kokusundan bile anlayabiliyorsunuz...

su koymadan kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirince soğanlara bir zarar gelmiyor:)

domateside mevsiminde olmadığımız için önceden hazırlanmış domates püresi olarak kullandım.gayte güzel oldu...
tavsiye ederim ...

slm arkadaşlar ben bu tarifi 3 hafta önce denedim çok mükemmel oldu nasıl yapılacagını unutmuştum bakmak için tekrar girdim sekiz diş sarımsak çok diyenler olmuş kesinlikle çok değil mutlaka deneyin mükemmel di tadı hala damagımda bugun yine ondan var:))

Hayatımda hiç yemek yakmamıştım bu ilk oldu,EVİ BİR DUMAN ALDI YÜRÜDÜ,bence bu yemeğe biraz su katmak gerekiyor,tarif acaba eksikmi.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)