türk kahveli parfe
kandil açması

hoş bir kabak yemeği

Hos_bir_kabak

tarif gülriz sururi'nin yeni kitabından... 3 soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp geniş bir tencerenin dibine diziyorsunuz. sonra 2 büyük domatesi dilimleyip soğanların üzerine yerleştiriyor, en üste de ortadan ikiye bölünüp 2 parmak kalınlığında kestiğiniz 1 kg kabağı koyuyorsunuz. üzerlerine, tuz, 8 diş sarımsak ve zeytinyağı döküp orta ateşte hiç su eklemeden pişiriyorsunuz. servis yaparken üzerine bol dereotu serpmeyi unutmayın. gerçekten ismi gibi çok hoş bir yemek oldu...

Comments

Şu an tencerede pişiyor acaba karıştırılmayacakmı .sonucunuda yazarım bu sitenin müptelası oldum evim portakal ağacı kokuyor............

Yemek güzel, Tarif te öyle. Ancak orta ateş kelimesine dikkat edin. Biraz daha kısık ateşte pişirin. Pişirme süresine de dikkat edin, tarif biraz eksik olmuş çünkü. Eksik olmasının sebebi, bir yemek kitabından alınmış olması. Zaten bizim site ondan popüler. Tarifte ayrıntı yok, bilgi yok ölçü yok. Tarife sevgili editörümüzün eli deymeli.

merhaba hatice hanın uzun zamandır sessiz takipçilerinizden biride benim sizin deneyimlerinizi çok beğenir vede yaparım neler yapmadım ki hepside çok başarılı ve mükemmel oldu sayenizde bende ustalığıma ustalık kattım yüreğiniz gibi yemeklerinizde çok güzel başarılarınızın devamını diler sevgiyle yanaklarınızdan öperim

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)