peynirli maydanozlu ekmekler
kış hazırlıkları; bölüm:1

salata zamanı!

haftasonunun iki salatası; biri kahvaltı için yapılan patates salatası, diğeri akşam annemler için hazırladığım meyve salatası. patates salatası için 9-10 patatesi haşlıyor, dereotu, havuç, taze soğan, doğranmış siyah zeytin ile karıştırıyorsunuz. üzerine; limon, tuz, zeytinyağı, varsa sumak, yoksa kırmızıbiber. meyve salatasının tüm olayı görüntüsü. 1 şeftali, 1 armut, 2 mürdüm eriği ve 1 incir. şeftali dilimlerini köşelere yerleştiriyor, aralarına sırayla erik ve armut diziyorsunuz. en ortaya inciri koyup etrafına kalan şeftalileri serpiyorsunuz...

Comments

sitenizi cok beğendim meyve salatasının içerisinde çilek ve fındık ceviz gibi kuruyemişler çok lezzetli oluyor... (bal ile beraber)

patates salatasını bende yaptım ve nefis oldu eline sağlık.Sitede liste halinde yemek isimlerini görsem daha iyi olur gibi, varsa da ben bulamadım .

yemeklerin sunumu nefis gözüküyor. ellerinize sağlık

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)