Kabak tatlısı
brunch'ın ardından...

Comments

merhaba ben ingilterede yasiyorum bir haftadir her gun birseyler deniyorum tarifler guzel turk yemeklerini cok seviyorum ve esimle beraber deneyip not veriyoruz elinize saglik 6 senedir ingilterede yasiyorum esim turk ve 1 kizim ve 1 oglum var bazi konularda yemek hakkinda yani fikir sormak isterim vaktiniz oldugunda bana mail atarsaniz sevinirim sevgilerimle fatos yas 26

Sevgili BAHAR, forumda "menu" aramasi yap, hemen istemedigin kadar cikiyor.

merhaba
yaklaşık 2 saattir sitede tariflere bakıyorum her şey çok güzel ve bir türlü karar veremiyorum yarın sabah arkadaşlarım kahvaltıya gelecek bana bir menü oluşturmamda yardım ederseniz çok sevinirim

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)