french toast
karışık turşu, ver.2

incir tatlısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bu tarif de Ready,Steady,Cook'dan.

Malzemeler:

  • bir incirin
  • 1 tatlı kaşığı bal 
  • ceviz
  • krem şanti 

 

Hazırlanışı:

  1. bir incirin sapını kesip dörde bölüyor, alimünyum folyonun içine yerleştiriyor ve üzerine 1 tatlı kaşığı bal döküyorsunuz.
  2. fırını 250C'ye getiriyor, fırın tepsisini en üst sıraya yerleştiriyor ve ağzını kapattığınız folyoyu tepsinin içine koyuyorsunuz. 20-25 dk. sonra incir pişince ceviz + krem şanti ile servis yapıyorsunuz. 


Comments

Incir uyutmasi tarifini bilen var mi?

incir tatlısının en basit tarifinden biride benden
yarım kiloluk incirden alıp saplarını çıkartın ,dograyın az bir miktar yagda hafif kavurun üzerine 1 bardak şeker koyup karıştırıp 1 bardakta su koyalım.agda kıvamı olmadan ocaktan alın sogutup 1bardak kırılmış cevizle karıştırın GÜZEL OLUYOR isterseniz pasta süslemede de kullanabilirsiniz

incir uyutması adlı tatlıyı denedinizmi harika bir şey

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)