brunch'ın ardından...
french toast

muzlu milkshake

son tarif, muzlu milkshake. tarif ready,steady,cook'un sunucusu Ainsley Harriot'tan.

  • 4 adet muz
  • 2 bardak süt
  • 1/2 bardak su
  • 2 yemek kaşığı kahverengi (veya beyaz)
  1. 4 adet muzu ve 2 bardak sütü blendırda karıştırın.
  2.  1/2 bardak su ve 2 yemek kaşığı kahverengi (veya beyaz) şeker ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.
  3.  karışımı sürahiye koyup üzerine 10-15 buz kalıbı ekleyin. buzdolabında bekletip servis yapın.

Comments

e süper ama bu havada yaparsam hasta olurum=)

BEN MILKSHAKE YAPICAM AMA TARIFTEN ONCE BARDAK SUSLEMEM GEREK BANA YARDIMCI OLUN

bende denedim cok güzel oldu portakal agaci cok süper bir site tebrik ediyorum ve ben hemen hemen her yemegin tarifine burdan bakiyorum ve hic pisman olmadim ellerinize saglik diyorum

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)