pizza
kasım sebzeleri

portakallı kurabiye

Img_1458_edited_1

dün akşam annemin defterindeki portakallı kurabiyeyi denedim. kurabiyeyi yapmak için önce 3 portakalı rendeliyor ve kabuklarını bir yemek kaşığı toz şeker ile karıştırıyorsunuz. sonra portakalların sularını sıkıyorsunuz. portakal suyunu, kabuklarını, 2 yumurtanın sarısını, 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 paket margarini, 5-6 yemek kaşığı toz şekeri, 1 paket kabartma tozunu ve unu karıştırıp hamur yapıyorsunuz. hamurdan parçalar koparıp kurabiye şekli veriyor, yağlanmış tepsiye diziyor ve üzerlerine tekrar toz şeker serpiyorsunuz. 170C'de 30-35 dk. pişirince kurabiyeleriniz hazır...

Comments

peki bu tariften yaklaşık kaç tane çıkıyor?

fırında 30 dk tutmak çok fazla..en fazla 2o dk serleşmesi ondandır

ayh çok güzel yha hemen mutfaga koşup yapıyorum sizde yapın tavsiye ederim

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)