Annane kurabiyesi
bir tariften çıkarılan dersler

sonbahar tatlarıbu aralar yabancı sitelerde autumn delights diye bir olay var. bu sonbaharda sizi mutlu eden olayları bir fotoğraf haline getiriyorsunuz. benim sonbahar mutluluklarım da yandakiler; etamin, bitki çayları, seyahat planları, eski dostlar, yeni kitaplar, kuruyan çiçekler, elmalı tatlılar, eski tarifler.

yarın üniversite arkadaşlarım bize geliyor. onlara annemin 80'lerde tuttuğu yemek defterinden birşeyler yapacağım. biri tuba'nın isteği üzerine elmalı turta olacak. geçen haftaki elmalı pay'dan biraz daha farklı. diğeri kıymalı poğaça (annem gerçi deftere tuzlu pasta diye yazmış). sonuncusu da fondan. fondan kelimesi bana nedense çalıkuşunu hatırlatıyor. galiba feride yatılı okulda kalırken kamuran ona bir kutu fondan gönderiyordu. yoksa onlar bonbon muydu...

Comments

çok güzel bir site.zaman buldukça ilk işim portakal ağacını açmak.emeği geçen herkese çok teşekkürler.

büyük bir keyifle takipçinizim

portakal ağacını 5 aydır tesadüfen tanıştım.ve 3 ay önce evlendim işime çok yarıyor harika bir site ama nasıl üye olunur anlamadım bende üye olmak istiyorum.pek yemek çesiti bilmem ama artık çok güzel yemekler yapıyorum herkese teşekkürler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)