« Annane kurabiyesi | Main | bir tariften çıkarılan dersler »

10/10/2003

Comments

ayfer

çok güzel bir site.zaman buldukça ilk işim portakal ağacını açmak.emeği geçen herkese çok teşekkürler.

zeynep

büyük bir keyifle takipçinizim

birsen 21

portakal ağacını 5 aydır tesadüfen tanıştım.ve 3 ay önce evlendim işime çok yarıyor harika bir site ama nasıl üye olunur anlamadım bende üye olmak istiyorum.pek yemek çesiti bilmem ama artık çok güzel yemekler yapıyorum herkese teşekkürler.

merve

bunlar çok zevkli işler

nuray

bu romanin bend ki izi baya buyuk..2001 yilinda ilk evlenipte isvicreye geldigim senelerde turk kanallarimiz ve internetimiz yoktu yanimda tek getirdigim kitap calikusuydu uzun bi suredir bende olmasina ragmen okumamistim kismet evliligimin ilk yilinaymis.fondan kelimesi turkceden cok fransizvari bir kelime gibi gelmisti bana..neyse hatice bana o yillari hatirlattin..sagol

Sibel

:)
Fondan tarifi bilen var mı bu arada??

Sude

Evet, onlar fondandi. Bana da hep Calikusunu atirlatir bu kelime. Kamuran ona fondan getiriyordu, hatta bir keresinde Feride'nin agzina surdugu fondani yemek istemisti.. Fantazi meselesi tabii.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)