Etli taze bakla
Tavuk suyu çorba

artizan in the kitchen

kitchen aid artizanyabancı yemek programlarını seyretmeyi seviyorsanız aşçıların kullandığı kitchen aid mikserlerini görmüşsünüzdür. hamur karıştıracakları zaman hemen mutfak tezgahının bir köşesinde duran kocaman kırmızı mikserlerini çıkarırlar. ben de anneme epeydir bu mikserden alalım diyordum ama annem hem türkiye'de olmadığı hem de amerikan voltajları buraya uymadığı için benim bu isteğimi erteliyordu. dün sabah ntv'de jamie oliver olmaya hevesli biri yemek yaparken aynı mikseri kullanınca "anne bu mikserden alalım!" sözlerime annem "bence de hatice!" diyerek karşılık verdi. aynı gün kardeşimle esse'de dolaşırken aynı mikseri görünce anneme doğum günü için alacağımıza kesin karar vermiş oldum. (aslında ikimize birden hediye almış sayılırım) şimdi mutfağın bir köşesinde duran kocaman bir mikserimiz var ve ben ikide birde gidip mikserin tozunu alıyorum...

Comments

essede gri renkli olanın fiyatı 950 YTL. 499 YTL'lik olanlardan kalmamış fakat yakında yeni bir kampanya daha yapmayı düşünüyorlarmış. Amerikadan çıkış fiyatına göre fiyatını belirleyeceklermiş.

bu ürünün heryeri gümüş rengi olanını Couressel
Esse de gördüm. Aynı tip ürün mü bilmiyorum ama hemen hemen görünüşeri aynı. Yalnız fiyatını sormadım.İlgilenen arkadaşlara duyurulur.

Esselerin herhangi bir mağazasından diğer tüm mağaza stokları görünüyor diye biliyorum. Eğer ordaki yetkiliden yardım isterseniz bakabilir.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)