cevizli ıslak kek ve kıymalı poğaça
mantar kurabiye ve patatesli, soğanlı börek

Comments

Fatoş hanım, çok teşekkürler. mail listesine http://groups.yahoo.com/group/portakalagaci/ adresinden üye olabilirsiniz.

Burayı bugün kesfettim. Bugüne kadar nerdeymisim ben deyip üzülüyorum... Burası harika bir yer. Ellerinize sağlık...Beni de mail listenize eklemenizi rica edebilirmiyim?

Selam,Sitenizi az önce keşfettim ve girer girmez de bir oraya bir buraya saldırıyorum.İlgimi çeken çok şey var.Yorumlara bile baktım,ve mail listeniz olduğunu farkettim.Beni de listenize ekler misiniz?

Sevgiler,
Aslı

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)