çaylı kek
kızılcıklı tarhana çorbası

Comments

teşekkürler tesnim ve meltem. bakalım belki bahsettiğiniz siteye üye olurum.

haticeciğim,

yine harikalar yaratmışsın
ayrıca ben de narlı olanı seçtim.
worth1000 konusunda da tesnim e katılıyorum

Hepsi cok guzel,eline saglik.Ben narli olani seciyorum.Sari cicekli olan bir harika diger cicekte cok guzel, www.worth1000.com var oraya uye misin?Cunku bence orada kullanicilar tarafindan gonderilmis fotograflarin cogundan daha guzel kalitede calismalarin var,hem belli bir temaya gore yollamani istiyorlar ve o konuyla ilgili kafa yorup herkesten farklisini bulmaya calismak cok guzel olur bence :))


Sevgiler !!

Tesnim

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)