türk kahveli kurabiye
yeni tuzluklar

portakal ağacı önlükleri bölüm 2

önlük

nihayet önlük sayfasını bugün açtım. muhtemelen bütün bir hafta sonumu onlarca önlüğü paketlemekle geçireceğim. üretim aşamasının bitmesinden dolayı çok mutluyum ama sanırım asıl macera bundan sonra başlıyor. bu işten öğrendiğim bir ders varsa o da küçük gözüken bir olayın bile aslında çok maliyetli olduğudur...


not: fotoğraftaki kız halamın kızı...

Comments

sitenizi beğenerek takip ediyorum ilk kez yorum yazıyorum.tariflerin özellikle resimli olmaları çok güzel sevgiler

Merhab sitenizle tanışalı 6 ay oldu.İlk kez yorum yazıyorum.Tarifler çok güzel.Her ne kadar çalışan kadınlar için zor olsada.Çocuk gelişimi uzmanıyım.Sizlere alanımla ilgili yardımcı olabilirim.Ayrıca önlüğe bayıldım.Sahip olmak isterim.Nasıl alabileceğimi iletirseniz sevinirim.Sevgiler.

Merhaba hatice siteni uzun zamandır takip ediyorum.Ama ilk kez yazmak kısmet oldu.Tek kelimeyle süpersin sen.Önlükler çok sevimli bidahaki sefere umarım bizede gönderirsin.SEVGİLER

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)