çatal
Vişne kompostosu

Comments

evet tesnim etiler'deydi. halamın kızıyla bizim okuldan dönerken uğramıştık. bende -özlediğimden olsa gerek- memleketten gelen herkesi boğaziçi'ne götürmek gibi bir alışkanlık oluştu. böylece biraz okul hasreti gideriyorum:)

Gecen pazar oglen yemegi yedigimiz yerde kediler masamizin dibinden ayrilmadi hatta bir anligina acaba Hatice'nin kedili fotografi cektigi yer mi burasi diye bayagi bir inceledim ama sanirim degildi :).Ben yine sorayim sevgili Hatice,bu restaurantin oldugu yer Etiler veya Levent mi?Esim kedilerden birini beslemek icin peynirli sosa bulanmis patates kizartmasini atti ama sirtina geldi,zavalli kedi sirtinda peynirle epeyce gezmek zorunda kaldi :).

sevgili handan, olayı ticarete dökecek kadar ne param ne de halim kaldı:) zaten ticarete dökme kelimesini de hiç sevmiyorum. önlüklerin bütün amacı da portakal ağacı'nın ilk yılında benim sevdiklerimle paylaşacağım birşeyi okyucularla da paylaşmak istememdi. paypal üzerinden yapılan siparişlerde de fatura gönderebiliyorum.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)