uyuyan kedi
İmambayıldı

Vişne kompostosu

komposto

vişnenin mevsimi geçti geçecek. ama son vişneler de bitmeden bir komposto hazırlamak en iyisi.

malzemeler:

  • 1kg vişne
  • 2,5 litre su
  • 2 veya 2,5 su bardağı toz şeker
  • yarım limonun suyu

hazırlanması:

  1. vişnelerin saplarını kopartıp yıkayın. suyunu koyup bir taşım kaynatın.
  2. şekerini ve limon suyunu ilave edip bir taşım daha kaynatın. soğutup kaselere alın. bir parça buz ile servis yapın.

Comments

elma kompostosu istiyor çocuklar varmı tarifi acaba

çok güzel valla bu sitede iştahım açılıo....

Sizi tebrik ederim bu kadar güzel bir site ve ilgili bir kitleye sahip olmanız ve yeniliklere açık bir görüş anlayışı ile sitenizi sunmanız tebriklere değer.
Sizlere kolay gelsin tabiki bizlere de :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)