güllaç
Tepsi mantısı

arkadaşlarımla iftar

Arkadaslarla_iftar2

annem bugün iftara başka bir yere davetli olduğu için evden erken çıktı. giderken bir yandan da bana "sakın panik yapma, rahat ol" diye öğüt veriyordu. doğrusu o an için "neden panik olayım ki?" diye düşünüyordum ama iftar saati geldiğinde ben çok telaşlandım. sanki hiçbir yemek yetişmeyecek gibi geliyordu. neyseki arkadaşlarımın beni rahatlatan sözleri ve zamanında pişen yemekler sayesinde benim için çok keyifli bir akşam oldu. umarım onlar da memnun kalmışlardır...

bu hafta içerisinde bu davet ile ilgili tarifleri de içeren daha ayrıntılı bir yazı yazacağım ama en azından bu akşam menüyü yazmak istedim...

  • şehriyeli mercimek çorbası
  • tepsi mantısı
  • kağıt kebabı
  • pilav
  • zeytinyağlı yaprak sarması
  • peynirli börek
  • yoğurtlu kereviz salatası
  • mevsim salatası
  • ev baklavası
  • güllaç

Comments

sevgili gülçin,

soğan kebebından bu kadar övgüyle bahsetmişken tarif etmeden olur mu?

hemde bir anteplinin bize hemen tarif etmesi gerek:)

sevgiler

Merhaba arkadaşlar,
Artık bu kadar övgüden sonra soğan kebabının tarifini de gönderirsiniz değil mi?
Haticecim lezzet hususunda marifetli olduğun kadar her zamanki gibi düzenleme konusunda da harika bir sofra olmuş ellerine sağlık....

evet meral o yemeği bütünleyen en büyük unsur zaten onsuz olmaz yani hele bir de benim gibi ekşiye biraz düşkünsen:)tadının muhteşemliğini antepli birine anlatmama gerek yok herhalde sevgiler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)