bayramınız kutlu olsun!
gidiş & dönüş

Comments

merhabalar,
herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. bu güzel site için başta hatice ve ailesi olmak üzere tecrübe ve bilgilerini paylaşan herkese teşekkür ediyorum. sayenizde emin adımlarla mutfak tecrübem artyor. ben de bu siteyi tesadüfen keşfettim ve hergün biraz bakınmadan duramıyorum.
bir ricada bulunmak istedim; yemek tariflerinin herhangi bir yerine aşağı yukarı ne kadar sürede hazırlandığını ekleyebilir misin hatice? ben ve benim gibi acemilerin işine yarayacaktır çünkü çalışan biri olarak zaman konusunda oldukça kısıtlı bir vakti mutfağa ayırabiliyorum.

teşekkürler...
burcu

aaa ankaradasın ama ben de bayram dolayısıyla mersindeyim. ne kadar kalacaksın ankarada? toplanırsanız yetişebilir miyim acaba?

harika bir resim ne güzel ,benim hayalimdeki sehir daha görmeye nasip olmadi birde gurbeten vatana gelince baska sehirlere gitmek zor oluyor.selamlar

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)