Kilis yemekleri
Hazır yufkadan kol böreği

çekiliş sonuçları

ramazan bayramı için kart göndermeyi planlamıştım ama kart bastırma planları sekteye uğrayınca biz de mail gönderen 100 kişi arasından kura ile 5 kişi seçtik. bayram için tarif gönderenlerden de 4 kişi seçtik. (kurayı ablam ve ayşegül çekti) bu kişilere portakal ağacı önlüğü postalayacağım. bir de sitedeki herkesin kabul edeceğini umup esma teyze'ye ve gülenay'a da kurasız göndermek istiyorum.  kuradan çıkanların isimleri aşağıda. bana birkaç gün içerisinde uygun bir posta adresi gönderirlerse hediyelerini yolllayacağım. mail gönderen herkese çok teşekkürler!

  • nuray kaya
  • cemile küçük
  • aslı bilgin
  • kadriye özata
  • dilek kabakçı
  • nilay altun
  • meltem özmert
  • imran kayacı
  • zeliş tor

not 1:isminizin listede görünmesini istemiyorsanız lütfen bildirin...

not 2: tariflerinizi hala göndermeye devam edebilirsiniz, onlar arasından tekrar çekiliş yaparız...

Comments

cok hos bir etkinlik olmus, tebrik ederim herkese, gule gule kullanin, agizinizin tadi hic bozulmasin.. selametle,
hurisen

sümeyye aylanç ve tüm diğer çölyaklılar fatihtkl@yahoo adresine mail atarsanız çölyak, tarifler vb. her şey hakkında yardım etmeye hazırız....

Esma teyze, Allah size acil şifalar versin. inşallah önlüğünüzle sevdiklerinize çok güzel yemekler yaparsınız. yazdığınız tüm güzel sözler için de çok teşekkür ederim. önlükler için yorum yazan, mail gönderen,telefonla arayan herkese ayrıca teşekkür ederim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)