Hazır yufkadan kol böreği
mübadele böreği

teyzemin iftar menüsü

Teyzemin_iftar_menusu

cuma akşamı ailecek teyzemlere iftara gittik.  teyzem misafirlerini ağırlamak için her seferinde bin türlü hazırlık yapar. geçen akşam da diğerlerinden farklı değildi.  ben ev sahiplerini ve misafirleri resim çekme bahanesiyle sofraya geç oturtmuş olsam da genel itibariyle çok güzel bir akşam geçirdik. hem teyzem sağolsun benim sürekli peşinde dolaşıp tariflerini yazdırmasını istememden de usanmadı. ellerine sağlık teyzeciğim! (bu akşam eve gidince muhallebili kadayıfı ve kuzu kapamayı ve garnitürü siteye yazacağım.)

not: tırtıl kurabiye kalıbının fotoğrafını teyzeme gitmişken çekip ekledim.

teyzemin iftar menüsü:

Comments

mukemmel bir menu...benim annemde genellikle lahana ve yaprak sarmasini ayni anda yapar ve bazen ayni tencerede pisirir cok degisik ve guzel oluyor selamlar


herşey mükemmel görünüyor. sizde ailece bir marifet var zaten haticeciğim.
teyzenin elllerine sağlık

Sevgili Hatice
Bayrama şehirdışından misafirlerim gelecek lütfen
kadayıf tarifi verirmisin..sevgiler

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)