2004 yılının en iyi yabancı yemek kitapları
fırında levrek

hafta sonu yemeği

Cumartesi_sofrasi

cumartesi günü aile arasında yediğimiz akşam yemeği için hazırladığım sofra bu.

menüdekiler:

  • acılı tarhana çorbası
  • fırında levrek
  • zeytinyağlı enginar
  • salata
  • börek
  • kabak tatlısı

benim en çok sevdiğim detay mine'nin (tea time) gösterdiği şekilde katladığım  peçetelere koyduğum sarı çiçeklerdi.

Cumartesi_sofrasi2

Comments

sitenizi ilk kez görüyorum,levrek tarifi ararken buraya geldim.Levreğe teşekkür borçluyum.artık sizi yakından takip edicem,bilgilerimi paylaşıcam,umarım faydam dokunur.Sevgiler ve saygılar.hatice,yide çok merak ediyorum doğrusu.

merhaba,ellerine sağlık hatice.artık herkese senden hatice diye bahsedecek kadar iyi bir takipçi oldum.hatta dün aldığım somon balığını nasıl yapacağımı düşünürken eşim haticeye sor deyince bende tamam dedim.çok çok çok öpüyorum

merhaba,ellerine sağlık hatice.artık herkese senden hatice diye bahsedecek kadar iyi bir takipçi oldum.hatta dün aldığım somon balığını nasıl yapacağımı düşünürken eşim haticeye sor deyince bende tamam dedim.çok çok çok öpüyorum

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)