geçmiş olsun Mine!
fırında peynirli pırasa

Comments

müjgan, birşey değil:) güzel şeyler yapmana da çok memnun oldum.

gercekten harika bir site.arayıpta bulamadıgım hicbirşey yok.bu siteyi arkadaşımın tavsiyesiyle ögrendim iyikide ögrenmişim.artık daha güzel yemek,tatlı,vb. şeyler yapabiliyorum bunu erkek arkadaşım bile farketti.herşey icin cok teşekkür ederim.yazın gelmesini bende cok istiyorum.ciceklerinde cok güzelmiş. :)

selam herkese, yardimlarinizdan dolayi herkese tesekkur ederim. Hatice iyi ki varsin sen olmasaydin ne yapardik. Allah razi olsun.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)