« yemek ve kültür dergisi | Main | hafta sonunun tarifleri »

07/02/2005

Comments

aslı

Hatice Hanim,

fotograf, hani derler ya, tam kartpostallık!
ellerinize sağlık :)

sevgiler,

SariGul

denizkopmaz hanim katiliyorum size
hayranim istanbula ah ah orda olacaktimda simdi bir guzel kar topu oynayacaktim
hatice abla sayende bir nebze hasretimiz hafifliyor resimlerle :)

Tesnim METE

Kar yagmasi cok guzel gercekten ama yollarin kapanmis olmasi nedeniyle 3 gundur burda olan yegenimi goremiyorum...


Sevgiler!!
Tesnim

denizkopmaz

İstanbulda yaşamasamda tam bir istanbul hayranı olduğum için ben istanbula herşeyi çok yakıştırıyorum İstanbulun karıda bir başka güzel denizide, hasıda,güneşide. Canım bu hava şartlarında size çok kolay gelsin diyorum bir yerden biryere gitmek kim bilir ne kadar zulümdür

meltem

ne güzel bir fotoğraf bu böyle. istanbulda olmak vardı şimdi. tabi istanbullular trafik sorunu yaşıyordur ama değer bu manzaraya bence.
inşallah arkadaşlarınla en kısa zamanda buluşursun haticeciğim...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)