cinnamon buns (tarçınlı çörekler)
kumaş peçetelik

kimono peçete

Kimono

geçen pazar kahvaltısı için katladığım peçeteleri nasıl yaptığımı göstermeye çalışacağım. aslında sırf daha kolay anlaşılsın diye kısa bir video bile hazırlamıştım ama sonradan videonun çok iyi göstermediğine karar verip dosyayı sildim.  aşağıda numaralandırdığım fotoğraflardan nasıl yapıldıklarını görebilirsiniz. umarım anlaşılır olmuşlardır. fotoğrafları çekmek için o kadar çok katlama işlemi yaptım ki bundan sonraki peçete katlama modelleri için aynı peçeteyi kullansam daha iyi olacak. yoksa bu gidişle evde peçete kalmayabilir...

Kimono2_1

fotoğrafın büyük hali için üzerine tıklayabilirsiniz...

  1. peçetenin bir ucunu yarısına kadar akordiyon gibi katlayın.
  2. katladığınız kısım üstte kalacak şekilde ters çevirin.
  3. üst sağ ve sol uçlarını içeriye doğru katlayın.
  4. peçeteyi tekrar ters çevirin. üstte bir üçgen oluştuğunu göreceksiniz.
  5. alt sağ ve sol bölümlerin uçları yukarıdaki üçgenin içine girecek şekilde katlayın.
  6. peçeteyi tekrar ters çevirin. kimono peçeteniz hazır.

Comments

yemeğin görselliğine ve sunumuna dikkat eden biri olarak,nedense bunu tamamlayan detaylardan biri olan peçete katlamayı klasik bir kaç şekil dışında pek fazla önemsememiştim.peçete katlama diye başlık dikkatimi çekince, şekilleri biraz inceledim. akşam evde denerken bir,iki,üç haftasonu gelicek 16 kişilik misafir grubum için kimono peçetelerden yaptım.çok şık oldular. beğenmeleri hoşuma gidince peçete katlamaya merak saldım ama biraz daha örnek verirseniz sevinirim.

güzel bi örnek ama daha fazla örnek hakkımız değil mi evimizde rahatça uygulayacağımız teknikler istiyoruz şimdiden duyarlığınız için tşk ederim

yapımı çok basit,görünümüde cok güzel ben turizm işi ile uğrasıyorum ve böle basit güzel modellerden baska varsa göndeririseniz sevinirim tesekküler arkadaslar

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)