rulo köfte
istanbul ve kar

yemek ve kültür dergisi

Yemek_ve_kultur_dergisi

birkaç ay önce erkek kardeşimle birlikte çiya'ya gittiğimizde bana göre çok güzel, kardeşime göre ise  çok değişik  olan yemekleri tatma imkanı bulmuştuk. kardeşim özellikle domates tatlısından bir hafta kadar bahsetmişti. o zaman ilk aklıma gelen benim gibi kaybolan yiyeceklere meraklı birinin bile bu tür yerlerin & yemeklerin varlığından haberdar olmadığı idi. "keşke unutulmakta olan bu tatların, bir zamanların yemek kültürünün yaşatılması için daha çok çaba gösterilse" diye düşünmüştüm.

benim gibi sadece düşünmek ile kalmayıp belirli bir çaba gösteren bir grup insan, çiya'nın sahibi musa bey ve eşi zeynep hanım öncülüğünde yemek ve kültür ismi ile yeni bir dergi çıkartmış. ben sadece derginin kapağını görebildim ama sırf kapağı ve yazarlar listesi ile bile abone olmanıza değecek bir dergi olduğu belli oluyor. (dergiyi bayilerden de satınalabilirsiniz ama abonelik daha iyi seçenek gibi duruyor...)  bu kadar kaliteli bir derginin çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkürler!

dergi hakkındaki ayrıntılı bilgiyi yemekvekultur.com sitesinden edinebilirsiniz.

Comments

Boyle bir kitap yada dergiler tasiliyor diye cok dusuntum, cok sagol hatice abla.
fakat bu bahsettigin dergiler avrupada satilmiyor anladigim kadariyla
ben huriyyet gazetesini aliyorum burda her sali icinde dergide veriyorlar sahrap soysaldan
keske senin dedigin dergilerdende verseler ne olurdu.

Çok isabet olmuş, biraz yalın kaldı bu ifade ama bu haberi görünce bu cümle ağzımdan dökülüverdi. İstanbul'da yaşarken, her ay en azindan bir kez Çiya'ya gitmeye özen gösterir, her gittiğimde değişik bir şey denemeye çalışırdım. Her seferinde de bu kadar farklı tatların böylesine bilindik malzemelerle nasıl, nerede ve ne zaman yakalandığı konusunda şidetli bir merak duyar, garsonlara ya da tezgah başındaki aşçılara da bir sürü soru sorardım. Burası benim için "yemek fuarı", "yemek müzesi" ya da onun gibi bir şeydi.

Bu harika yerin yaratıcısı olan Musa Dağdeviren ve Zeynep Hanım'ın bu işi layıkıyla yapıp, çok güzel bir yayın çıkaracaklarına yürekten inanıyorum. Zaten içeriğine bir göz atmak bu yayının ne kadar tatmin edici olacağına dair bir fikir verdi.

Sömestr tatili nedeni ile çıktığım gezinin bir bölümünde İstanbulda idim. Çiya'ya gittim ve de buranın nasıl bir kültür olduğunu herkesin tanımasını ama buranın da bozulmamasını istedim içimden. Korkum; bu yayınla birlikte Çiya'nın giderek daha popüler olması sonucu, güzel yemeklerin tatlarının bozulması. Oraya 1995 den beri gidiyorum. Son zamanlarda yemeklerle ilgili çeşitli hayalkırıklıkları yaşasam da hala orası benim için Türkiye'nin en güzel yemekçisi. Ve de bu yayının yemekseverler için güzellikler yaratmasını diliyorum.

Sevgiler
Meral

Sizlere yaptığınız işlerden dolayı teşekkür ediyor, sevgili eşime bir mesaj göndermek istiyorum. Havvacım seni çok seviyorum.......

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)