rulo köfte
istanbul ve kar

yemek ve kültür dergisi

Yemek_ve_kultur_dergisi

birkaç ay önce erkek kardeşimle birlikte çiya'ya gittiğimizde bana göre çok güzel, kardeşime göre ise  çok değişik  olan yemekleri tatma imkanı bulmuştuk. kardeşim özellikle domates tatlısından bir hafta kadar bahsetmişti. o zaman ilk aklıma gelen benim gibi kaybolan yiyeceklere meraklı birinin bile bu tür yerlerin & yemeklerin varlığından haberdar olmadığı idi. "keşke unutulmakta olan bu tatların, bir zamanların yemek kültürünün yaşatılması için daha çok çaba gösterilse" diye düşünmüştüm.

benim gibi sadece düşünmek ile kalmayıp belirli bir çaba gösteren bir grup insan, çiya'nın sahibi musa bey ve eşi zeynep hanım öncülüğünde yemek ve kültür ismi ile yeni bir dergi çıkartmış. ben sadece derginin kapağını görebildim ama sırf kapağı ve yazarlar listesi ile bile abone olmanıza değecek bir dergi olduğu belli oluyor. (dergiyi bayilerden de satınalabilirsiniz ama abonelik daha iyi seçenek gibi duruyor...)  bu kadar kaliteli bir derginin çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkürler!

dergi hakkındaki ayrıntılı bilgiyi yemekvekultur.com sitesinden edinebilirsiniz.

Comments

Yemek ve Kültür dergisini çıkar çıkmaz aldım ve heyecanla okudum. Zeynep ve Musa çiftinin çiya da yaptıkları işinde bir kültür paylaşımı olduğunu hep düşünmüşümdür. Bunu birde içerik açısından bu kadar zengin bir dergi ile yapıyor olmaları ne kadar güzel. Yemeğin sosyal yapının bir aynası olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle pavlos erevnidis,tahir abacı ve musa dağdeviren imzalı yazılar içerikleri ile beni büyüledi. Ani İpekkaya röportajı harika. Herkese tavsiye edilir.

betül, haticenin un helvasi tarifini bu adaresten bulabilirsin. Ben kurban bayraminda yaptim, cok güzel oldu, mutlaka denemeni tavsiye ederim. http://www.portakalagaci.com/oburcuk/2003/09/haluvfab_annean.html

merhaba hatice
dergiyi çok beğendim. İçerik olarak da çok güzel gözüküyor. Ya süpersin hatice. Hemen abone olacağım. İstanbula gittiğimde de Çiya ilk ziyaret edeceklerim arasında olacak. Çünkü yemek kültürüne çok önem veren biriyim. Emeği geçen herkese sevgilerle.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)