Yeşil çaylı kek
matcha cake
Elma YE#2

Kitaplar

kitaplar

Burcu kitaplarla ilgili sorularını cevaplamamı istemiş...

Kaç kitabım var: Kitaplarım, ben kütüphane alana kadar maalesef kutularda yaşamaya mahkumlar. Bu yüzden toplam sayıyı bilmiyorum. Yemek kitaplarımı yeni düzenlediğim için onların sayısını biliyorum sadece. 35 yemek kitabım var.

En son aldığım kitaplar: Adalet Ağaoğlu'nun bir öykü kitabı, Elizabeth Kostova'nın Tarihçi isimli romanı, Nigella Lawson'ın Feast adlı yemek kitabı, Photoshop Elements ve Digital SLR Handbook isimli iki teknik kitap, bir de Living ve Delicious dergileri. Canı sıkılınca veya üzülünce kitap alan biri olduğumu söylemiş miydim?

En son okumakta olduğum kitap:
Cihan Aktaş, Bacı'dan Bayan'a

En çok etkilendiğim 4 kitap: Doğrusu 15-20 yaş sonrası okuduğum, etkilendiğim ve dünya görüşümün oluşmasında etkili olan kitapları saymak yerine ilkokulda bana okumayı sevdiren kitapları anmayı tercih edeceğim. Çünkü ortaokul ve lisede okuduğum tüm kitapları onlara borçluyum. Çocuk Vakfı Yayınları'nın "Çocuk Edebiyatı Dizisi"ndeki Motorlu Kuş, Karanfilli Dev Amca, Gül Ağacı, Gülücük vb. kitaplar benim okuma sevgimi arttırdılar. Her birini defalarca okumuşumdur...

Sizin en sevdiğiniz kitap hangisi?

Comments

Yukarıda Sevgili Hatice'nin site ile ilgili yazıları yalnız yazmadığını ve deyim yerindeyse taşeron kullandığını yazanlar var ve ben bunları okuyunca çok üzüldüm lakin ben ne zaman yemekle ilgili olsun bilgisayarla ilgili olsun bir sorunum olduğu zaman direkt Sevgili Hatice'ye mail yazıyorum ve güzel cevaplarımı alıyorum hem de aynı içtenlikle ve samimiyetle şayet bu sitede yazılacakları başkalarının yazmasını isteseydi ki eminim yapabilirdi de o zaman yapardı ve yine eminim emeği geçenler kısmına isimlerinin yazardı ancak şunu belirtmeliyim ki insanlar bu şekilde bir siteyi zevkleri ve hobileri yüzünden yapıyorlar sonbuçta hobinizi bir başkasına yaptırmak sanıyorum hobilikten çıkıp işiniz haline gelir ki ben Hatice'nin böyle bir şeyi arzuladığını zaten hiç zannetmiyorum elbette olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilere açık olunması lazım ama lütfen biraz daha saygılı olun emeklere yazık..

Bilmukabele:))

Peter Drucker, Roger Garaudy, Muhammed Esed ve Aliya İzzetbegoviç'in kitapları bende de var Zeynep. Kitap denilince yazmadan duramıyorum sanırım.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)